Receptfornyelse for afhængighedsskabende medicin

Lægehuset i Benløse er forpligtet til at sikre vores patienters velvære og sundhed. Når det kommer til fornyelse af recepter for afhængighedsskabende medicin, følger vi strenge protokoller for at sikre optimal patientsikkerhed.

Procedure for fornyelse af recept:

Tidlig Anmodning: Hvis du anmoder om en fornyelse før den nuværende recept er udløbet, kan du blive bedt om at forklare årsagen og det kan ikke fornyes ved gentagne overskridelser af tidsintervaller for udskrivelse.

Konsultation: Afhængighedsskabende medicin kræver regelmæssige opfølgende konsultationer. Du skal muligvis bestille en tid ved din faste læge, inden recepten kan fornyes.

Varighed: Vi udsteder normalt recepter for afhængighedsskabende medicin for en kort periode ad gangen eller efter aftale med din faste praktiserende læge i lægehuset.

Tredjepartsanmodninger: Vi accepterer ikke anmodninger om fornyelser fra tredjeparter, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Vigtigt at bemærke:

Overforbrug eller misbrug af medicin kan være farligt. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring dit medicinindtag.

Hvis du oplever bivirkninger, eller hvis din tilstand forværres, skal du straks kontakte os.

Afhængighedsskabende medicin bør kun bruges som foreskrevet og aldrig deles med andre.

Overhold altid anbefalet dosis og opbevar medicinen utilgængeligt for børn.

Hvis du har brug for yderligere vejledning eller ønsker at drøfte din medicin, bedes du kontakte os direkte.