Almen praksis deltager ikke i efterårets vaccinationsindsats

Dette er vedtaget af Regionen og det betyder, at praktiserende læger i den kommende sæson ikke får nogen rolle i forbindelse med vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19.

I stedet kan man blive vaccineret på de regionale vaccinationscentre og hos én privat aktør, der byder på opgaven.

 

Ingen gratis vaccination mod pneumokok

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom.

De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23, tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.